top of page

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

  • ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃນຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍໂຄງການ,

  • ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ໂຄງ​ການ​ໃຫມ່​ທີ່​ຈະ​ແນະ​ນໍາ​,

  • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບໍລິຈາກເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຂອງ Bhole Baba Sangha,

  • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກຸ່ມບໍລິຫານ Bhole Baba Sangha,

  • ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ

Babaji_smiling2.jpg

ຂອບໃຈສໍາລັບການສົ່ງ!

bottom of page