top of page
babaji3.jpeg

Babajin opetukset

"Rakasta ja palvele koko ihmiskuntaa.
Auta kaikkia.
Ole iloinen. Ole kohtelias.
Ole lyömättömän ilon dynamo.
Tunnista Jumala ja hyvyys jokaiselta kasvoilta.
Kiitä kaikkia.
Jos et voi kehua jotakuta, anna hänen mennä pois elämästäsi.
Ole alkuperäinen. Ole kekseliäs. Ole rohkea.
Ota rohkeutta uudestaan ja uudestaan.
Älä matki. Ole vahva. Ole pystyssä.
Älä nojaa muiden kainalosauvojen varaan.
Ajattele omalla päällään. Ole oma itsesi.
Kaikki täydellisyys ja jokainen jumalallinen hyve on piilossa sisälläsi:
Paljasta ne maailmalle.
Myös viisaus on jo sisälläsi…
Anna sen loistaa.
Anna Herran armon tehdä sinut vapaaksi.
Olkoon elämäsi ruusua… hiljaisuudessa,
Se puhuu tuoksun kieltä."

-Babaji helmikuuta 1984

Mitä ovat Babajin opetukset?

TOTUUS, YKSINKERTAINEN JA RAKKAUS

 

Babaji opetti ihmisiä elämään totuudessa, yksinkertaisuudessa ja rakkaudessa. Hän ei ollut kiinnostunut uuden uskonnon perustamisesta tai ihmisten kääntämisestä uuteen uskoon. Hän halusi ihmisten noudattavan omaa uskoaan ja oppivan elämään ykseydessä kaikkien ihmisten kanssa. Hän oli tullut esittelemään uudelleen Sanatan Dharman käsitteen, ajatuksen, että kaikki asiat liittyvät toisiinsa, että kaikki uskonnot ja filosofiat ovat kuin monet joet, jotka kulkevat samaan valtamereen.

 

 

YKSI IHMISROTU

 

Keskeistä hänen opetuksissaan oli, että olemme yksi ihmisrotu ja että meidän pitäisi lakata ajattelemasta itseämme erillisinä kansallisen identiteetin ja muiden meitä erottavien käsitteiden perusteella.

 

"Kaikkien pitäisi unohtaa kansallisuus, olemme täällä yhtä.

Tämä on universaali perhe. sinulla ei ole aavistustakaan identiteetin erottamisesta; hylkää eron tunteet. Palvele ihmisiä mielellä, keholla, varallisuudella ja aivoilla."

- Babaji, 16. joulukuuta 1981.

 

 

 

SANATAN DHARMA

 

Sanatan Dharman käsite on itse luomisen luonne. Se on "alkuperäinen uskonto" siinä mielessä, että se on elämän ydin aikojen alusta lähtien tai maailmankaikkeutta hallitsevat luonnonlait. Tulen luonne on palaa ja vesi virrata.

 

Sanatan Dharma on elämän ja luonnon henki, joka sitoo kaikki olennot yhdeksi.  Totuus ei kuulu mihinkään uskontoon tai filosofiaan, vaan kaikki on osa kaunista kokonaisuutta. Babaji pyrki yhdistämään ihmiskunnan yli kaiken rotujen, kastien ja uskontojen jakautumisen.

 

"En tunnista kasteja ja rotuja. Näen vain yhden ihmiskunnan."

- Babaji, 21. kesäkuuta 1982

 

 

 

YHTEENVETO BABAJIN OPETUISTA

Pritam tiivistää loistavasti joitakin Babajin opetusten pääosia kirjassaan "Truth, Simplicity and Love":

 

  • Kaikki uskonnot tulevat samasta alkulähteestä

  • Kaikki uskonnot johtavat samaan päämäärään - Jumalaan.

  • Kaikki uskonnot sisältyvät totuuden, yksinkertaisuuden ja rakkauden periaatteeseen.

  • Ainoa oikea uskonto on humanismi. (eli ihmiskunnan palveleminen)

  • Kova työ on tärkeämpää kuin uskonto.

  • Jumalan nimen toistaminen (tai jumalallisen nimen uskostasi tai perinteestäsi) on paras suoja vaikeina aikoina.

haidakhan.JPG

Haidakhanin perinne

Aarati

Karma Yoga

Babaji taught that Karma Yoga was the highest yoga in this age. However, the Haidakhan tradition also contains many elements of bhakta yoga or devotion. 'Hard work' and 'Service to humanity' were what Babaji emphasised above everything else.

Nama Japa

Nama japa means to repeat a divine name which is highest for you. This can come from your faith or tradition and it is the name of God, Goddess or Great Spirit which you resonate with the most. Babaji taught that nama japa or repetition of divine names purified the mind and bestowed peace and focus. He taught that the most powerful mantra to use for this age is 'Om Namah Shivay'. This is the core mantra used by Babaji devotees.

 

Japa can be in different forms; you may sit and chant on beads known as a 'mala' which is basically a type of rosary. You can also say mantras outloud or whisper them or you can sing the mantras. It is also possible to write mantras. However, you prefer to do nama japa, the important thing is to do it with sincerity, with your whole heart and it will bestow great peace and calm. Nama japa is especially important in these times in the world to stay peaceful and centred.

Aarati

Aarati is a daily ceremony where participants sing and make offerings to the divine. The literal meaning of Aarati is 'that which takes pain away'. Aarati is usually in front of a shrine with photos, statues and pictures of God/Great Spirit/Goddess. For Babaji devotees, the photos and pictures will usually be of Sri Babaji. It is for the individual to choose statues, photos and other objects which most resonate with their own heart. The aarati plate contains an oil lamp made with a ghee and cotton wool wick. There is also a red cloth and a lota of water. Other items which are offered include flowers, perfume, incense, camphor, rice, sandalwood paste (chandan) and vermillion paste (kumkum).

 

A home aarati is usually less elaborate and simpler than a temple aarati. In a public temple there will be initiated murtis (statues with the awoken essence of the divine) which are cared for a by a trained pujari. The items on the shrine such as the photos and statues are usually washed and dried each day as part of the ritual. Also, perfume, flowers, food (known as 'prasad' which is blessed food) incense and other items are all offered to the shrine.

Bhajans/
Kirtan

These are songs sung to the divine and the singing of bhajans and kirtan invokes peace of mind and inner calm. This is a core part of the Haidakhan tradition. Singing bhajans and kirtan gives peace and bliss to a person. In Haidakhan Ashrams bhajans and kirtan happens in the morning and evening as part of the aarati ceremony.

Fire Ceremony

The fire-ceremony, or yagna, is a thanksgiving to the divine and Mother Earth. When you give offerings to the sacred fire, it is a direct route to the divine to worship or honour the aspects of the divine you seek to. Havan is a deeply healing ritual which brings great blessings to people and the land.

 

In Vedic scriptures Agni is the God of fire and is seen as the 'mouth of the Gods/Goddesses'. Each offering to Agni has a mantra followed by the word 'swaha' which means 'I offer to the divine'. In many parts of the world, especially India and South America, sacred fire ceremonies are performed to bless and promote the growth of the crops. Scientific research has been carried out to show how the fire ceremony can stimulate the growth of crops and plants.

Navaratri

Navaratri is a nine day sacred fire festival to honour the Divine Mother. The literal translation means 'Nine Nights'. It takes place in the Spring and also in the Autumn each year. Navaratri commences on the new moon.

 

The nine days have different aspects of the Goddess which are honoured on each particular day. These nine names are called Nava Durga which means the '9 names of Durga'. Durga is a Mother Earth like Goddess. During Navaratri it is common for people to perform certain austerities to help their spiritual growth. The type of austerity, sometimes referred to as 'tapas' can be whatever you feel you need to do e.g. a vow of silence for certain times of the day, a period of fasting or just eating one meal a day, a time to give up smoking or drinking or abstain from coffee or tea. It is not fixed, it is up to each individual to choose to give up or reduce something during the 9 day period.

Navaratri
bottom of page